Rutger Boot

Drie boeken

InspiratieIk lees veel, gemiddeld een boek per week. Ik herlees boeken ook, boeken die me raken laten altijd iets achter waardoor ik ze later, soms een maand en soms vier jaar later, weer ter hand neem. Drie van de boeken die ik regelmatig herlees staan hieronder.

“De levende onderneming” van Arie de Geus. Het is een sociologisch-economische verhandeling over Shell, IBM, Nokia en andere Fortune 500 bedrijven. Maar bovenal gaat het over deze bedrijven als levende organismen en de drang van deze organismen om te overleven. De Geus beschrijft dat deze top 500 op het oog machtige bedrijven vaak binnen 50 jaar ten onder zullen gaan. Het merendeel van de grote bedrijven heeft last, zoals De Geus beargumenteert van leerstoornissen; ze zijn niet in staat om zich aan te passen en te ontwikkelen in de om hen heen veranderende wereld. De Geus confronteert met zijn goed onderbouwde stelling dat veel bedrijven en de medewerkers van die bedrijven zich niet kunnen aanpassen aan een continue veranderende wereld en niet willen leren van de eigen ervaringen.

“ What teachers make” van Taylor Mali is een ego-document, waarin de auteur, docent van beroep, beschrijft wat hem drijft als leraar. En dat is nieuwsgierigheid, de wens om zijn leerlingen het vak Engels bij te brengen. Maar ook de nieuwsgierigheid bij zijn leerlingen om te leren hoe de wereld om hen heen in elkaar steekt. Mali steekt zijn eigen verwondering over de wereld om hem heen niet onder stoelen en banken en blijft zelf ook benieuwd naar wat er allemaal nog meer mogelijk is. Hij blijft zelf nieuwsgierig naar de beste wijze om ook de moeilijkst lerende leerling enthousiast te maken, zelf vertrouwen te geven en uiteindelijk te laten groeien als mens.

“De Meester en Margarita” van Michael Boelgakov is een sprookje over de duivel die op aarde komt om te bewijzen dat Christus bestaan heeft. Immers als het bestaan van de zoon van God niet erkend wordt, wordt impliciet ook zijn eigen bestaan ontkent. Het is een humorvol boek, dat zich afspeelt in de donkere tijd van de jaren dertig in de Sovjet-Unie waar de terreur van Stalin, de gekte van het communisme en het streven naar een betere toekomst hilarisch gebracht wordt.

Hoewel de drie boeken op het oog erg verschillen, een economisch werk, een ego-document en een roman zijn ze in de kern hetzelfde. Ze gaan over doelen stellen, verwondering en aanpassing, fouten maken en succes vieren en uiteindelijk gaan ze over presteren op de toppen van je kunnen.

 


Rutger Boot  |  Hugo de Grootstraat 94  |  2518 EG  's-Gravenhage
Telefoon: 06 - 10 41 48 20  |  KvK: 2652293  |  E-mail: info@rutgerboot.nl